นโยบาย

“เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ” คือสิ่งที่บริษัท ซัน ไลน์ ทรานส์ จำกัด ยึดถือเป็นหลักในการทำงานมาตลอด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดกับบริการของเรา ที่เน้นด้านความปลอดภัย และการให้บริการที่อบอุ่นประทับใจ ในราคาที่ยุติธรรม ฉะนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่าบริการจากเราที่ท่านได้รับ คือผลงานคุณภาพ
บริษัทฯ ยังคงมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำของประเทศ ด้วยพันธกิจที่ตั้งมั่น
  • ยึดพอใจและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ
  • ให้บริการขนส่งอย่างมีคุณภาพ
  • สร้างมาตราฐานการบริการให้เป็นเลิศ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริการขนส่ง” เพื่อมุ่งสูความเป็นเลิศ ด้านบริการขนส่งตามวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จรึงมีความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของพนักงานด้านความรู้ ด้านร่างกาย ทั้งบริษัทฯ ยังมีการตรวจวัดแอลกอฮอร์ และสุ่มตรวจสารเสพติดของพนักงานขัยรถในทุกวัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด